DIVADELNÍ PROJEKTY

dva-na-houpacce-16

Dva na houpačce

Autor: William Gibson

Původní americká divadelní hra.

V  roce 1962 stejnojmenný film získal dvě nominace na Oscara.

Herecky v něm excelovali Shirley MacLain a Robert Mitchum.

svatousek-14

Svatoušek

Tragikomický monolog rakouského autora Norberta Silberbauera

"Jsem mrtvý a je mi báječně!" Hra, která začíná těmito slovy, nemůže být nudná. Čekání mrtvého věřícího, až zbožného člověka na svého anděla, který ho má přivést k Bohu, potažmo do ráje, nepostrádá výrazné prvky humoru... Je tragikomickou bilancí člověka, který byl už za svého života jako pohřbený v rakvi, žil sice zbožně, ale ve skutečnosti „nežil“ vůbec.

P.S. Jste věřící?

My věříme, že přijdete.

druha-smrt-johanky-z-arku-bulharsko4-bw

Druhá smrt Johanky z Arku

Hra bulharského autora Stefana Caneva

Žanetě, potulné herečce a rebelce se nabízí příležitost volby: „plazit se a žít nebo neplazit se a zemřít“. Na cestě své duchovní proměny se stává „Johankou“ a sama sobě „tvůrcem“. Bůh a Kat, kteří Žanetu v její „životní proměně“ utvrzují, jsou také velmi netypičtí: z Boha lásky a naděje se vyklube ubohý, nevraživý stařeček, který opovrhuje lidmi a světem kolem nás, rozpolcený Kat je v „zabíjení“ až nepochopitelně altruistický a lidský. Současný a zcela paradoxní návrat k osudovým chvílím jedné již zmytologizované „smrti“nás přivádí k myšlence, že k hrdinství je třeba dozrát.